การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
ขอออกหนังสือรับรองสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล,ที่อยู่)
การขอหนังสือรับรอง
การขอขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุ
การขอขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ราชพัสดุ
การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
การขอแก้ไขปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
 ลืมรหัสผ่าน ?
 ลงทะเบียน
กรมธนารักษ์เปิดให้บริการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์แล้ว - ผู้เช่า เปิดให้บริการนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ - ผู้ใช้ เปิดให้บริการทั่วประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2273 0899-903
 
Free HTML Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Copyright © 2018 กรมธนารักษ์ - All Rights Reserved
@@..เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับหน้าจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล ควรใช้โปรแกรม Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป..@@