ติดต่อเรา : กรมธนารักษ์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
กรมธนารักษ์
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
ข้อมูลติดต่อ
สอบถามข้อมูลระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์ ติดต่อ
สายด่วน Support Desk 0 2273 0899-903
การเดินทาง
เดินทางโดยรถประจำทาง : สาย 44 ,61, ปอ.44,ปอ.61,ปอ.536