ข้้อแนะนำการเข้าใช้บริการ
กรณีเป็นผู้ใช้ (หน่วยงานราชการ)
กรณีเป็นผู้ใช้ (หน่วยงานราชการ) ให้ทำการติดต่อหน่วยงานหลัก เพื่อเข้าใช้ระบบหรือสอบถามได้ที่ สายด่วน Support Desk 02-6158900-6
กรณีเป็นผู้เช่า (บุคคลทั่วไป)
สามารถทำการลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ เพื่อทำการขอใช้บริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยกดปุ่มลงทะเบียน เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ
เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน จะปรากฎหน้าการกรอกข้อมูลเพื่อระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ ผู้เช่าต้องทำการกรอกรหัสผู้เช่า และ เลือกกรอกข้อมูลเลขทะเบียนรายตัวหรือเลขที่สัญญาเช่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เพื่อระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จากนั้นกดปุ่มยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลลงทะเบียน
เมื่อผู้เช่ากรอกข้อมูลลงทะเบียนเสร็จสิ้น และ กดปุ่มยืนยัน ผู้เช่าสามารถเข้าใช้ระบบระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่านที่ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
กรณีลืมรหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ
เมื่อกดปุ่มลืมรหัสผ่าน จะปรากฎหน้าการกรอกข้อมูลเพื่อระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุขึ้นมา ให้ผู้เช่าเลือกกรอก ข้อมูลรหัสบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ รหัสผู้เช่า เพื่อระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ จากนั้นกดปุ่มยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบทำโดยการ กรอกข้อมูลคำตอบเฉพาะ ที่ผู้เช่าได้กรอกไว้ตอนทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ เมื่อตรวจสอบข้อมูลคำตอบเฉพาะ
ถูกต้อง ระบบจะทำการส่ง รหัสผ่านของผู้เช่าไปยัง อีเมล์ ของผู้เช่า ที่ทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนไว้


กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Copyright © 2018 กรมธนารักษ์ - All Rights Reserved