กรมธนารักษ์เปิดให้บริการระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุผ่านเว็บไซต์แล้ว - ผู้เช่า เปิดให้บริการนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ - ผู้ใช้ เปิดให้บริการทั่วประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2273 0899-903
 
กรุณาเลือกกรอกข้อมูลเพื่อระบุความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ
กรุณาระบุรหัสผู้เช่า
รหัสผู้เช่า  / 
กรุณาเลือกระบุ เลขทะเบียนรายตัว หรือเลขที่สัญญาเช่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
เลขทะเบียนรายตัว  -  -  -
เลขทะเบียนรายตัว ตัวเลข 13 หลัก เช่น 0-000000-000-000
เลขที่สัญญาเช่า  / 
 
หมายเหตุ 1. เลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ท่านมีทะเบียนรายตัวมากกว่า 1 ทะเบียน กรุณาเลือกกรอกเพียง 1 ทะเบียนเท่านั้น
2. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากทั้ง 2 ส่วนเพื่อยืนยันความเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ : กรุณาติดต่อสำนักงานบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ โทร : 02-298-5488
 
กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Copyright © 2018 กรมธนารักษ์ - All Rights Reserved